Sprzęt

hyperion x9

Pantomogram My Ray X9 Pro

Wszechstronny i nowoczesny pantomogram wraz z tomografią 3D pozwalający na bardzo dokładne obrazowanie uzębienia, struktur otaczających oraz poszerzający możliwości diagnostyczne.

KAMERA WEWNĄTRZUSTNA

Za pomocą tego urządzenia pacjent może obejrzeć w dużym powiększeniu stan swoich zębów i dziąseł na monitorze. Kamera pozwala również na wykonanie zdjęć do dokumentacji leczenia.

SYSTEM CALAMUS

System Calamus pozwala precyzyjnie wypełnić kanały korzeniowe z użyciem ciepła. Wprowadzana do kanałów płynna gutaperka jest obecnie najlepszym materiałem wypełniającym.

MIKROSKOP

Posiadany przez nas mikroskop firmy Leica jest obecnie uważany za jeden z najlepszych mikroskopów na świecie. Urządzenie to umożliwia przeprowadzenie każdego rodzaju leczenia w dużym powiększeniu. Pozwala to na bardzo dokładną i bezpieczną pracę. Szczególnie przydatny jest w skomplikowanym leczeniu kanałowym oraz chirurgicznym.

MIKROSKOP EXTARO 300

Posiadany przez nas mikroskop to najlepszy i najnowszy mikroskop na świecie, wyprodukowany przez firmę ZEISS EXTARO. Urządzenie to umożliwia przeprowadzenie każdego rodzaju leczenia w dużym powiększeniu. Pozwala to na bardzo dokładną i bezpieczną pracę. Szczególnie przydatny jest w skomplikowanym leczeniu kanałowym oraz chirurgicznym.

ENDOMER RAYPEX

Urządzenie wykorzystywane przy leczeniu kanałowym.dzięki kolorowej wizualizacji i powiększeniu ostatniego odcinka wierzchołka RAYPEX 5 dokładnie określa początek wierzchołka fizjologicznego i pokazuje, gdzie jest wierzchołek anatomiczny. Ilustruje „na żywo” ruch instrumentu wzdłuż całego kanału korzeniowego – optymalne kliniczne rezultaty z 95% prawdopodobieństwem określenia punktu pomiędzy wierzchołkiem fizjologicznym i anatomicznym

RADIOGRAFIA CYFROWA SOPIX

Jednym z podstawowych badań we współczesnej stomatologii jest badanie rentgenowskie. W naszej praktyce posiadamy najnowszej generacji urządzenie pozwalające zredukować do minimum dawkę promieniowania. System radiografii cyfrowej SOPIX zapewnia wysokiej jakości obraz w ciągu kilku sekund, wszystko to dzięki zastosowaniu najnowszych technologii. Sensor SOPIX jest całkowicie zautomatyzowany, kontrolowany przez komputer jest zawsze gotowy do ekspozycji.

AQUACUT QUATTRO

Abrazja powietrzna jest to bezpieczna, innowacyjna, bezbolesna i bezwiertłowa metoda opracowywania ubytków próchnicowych polegająca na użyciu sprężonego powietrza wraz z tlenkiem glinu. Metoda ta pozwala bardzo szybko usunąć chorą tkankę zębową oszczędzając przy tym zdrową tkankę zęba, bo oczyszcza bardzo małe dziurki o średnicy o połowę mniejszej niż najcieńsze wiertło. W naszym gabinecie stosujemy jedną z najlepszych angielskich piaskarek – Aquacut Quattro.

 

FOTOSAN 630

LAD (Light Activated Disinfection) – aktywowana światłem dezynfekcja tkanek jest metodą terapii medycznej, opierającej się na trzech elementach: świetle, substancji wrażliwej na światło (fotouczulaczu) i tlenie.

 

DEZYNFEKCJA AKTYWOWANA ŚWIATŁEM (LAD)

Teriapia fotodynamiczna jest wykorzystywana w wielu dziedzinach medycyny od wielu lat i jest cenioną metodą, szeroko stosowaną szczególnie w onkologii przy terapii nowotworów skóry. Zastosowanie terapii LAD spotyka się ostatnio z dużym zainteresowaniem ze względu na swoja efektywność, szybkie działanie i proste stosowanie. 

Ponadto, wzrost oporności bakterii na antybiotyki wymusza konieczność stosowania nowych, nieinwazyjnych rozwiązań podczas procesu leczenia. Wynalezienie diody o dużej intensywności świecenia, zastosowanej w lampie FotoSan 630, ułatwiło wprowadzenie terapii LAD do stomatologii dając skutecznie narzędzie leczenia procesów zapalnych w obrębie jamy ustnej. 

Wiele badań in vitro i in vivo z zakresu endodoncji, pariendontologii czy implantologii potwierdziło skuteczność kliniczną terapii LAD w stomatologii. 

 

WSKAZANIA DO TERAPII LAD

Gengivitis i pericoronitis. Leczenie gengivitis należy przeprowadzić wg klasycznych standardów, czyli usunięcie złogów i kamienia z zastosowaniem środków bakteriobójczych i płukanek z chlorheksydyną. W ostrych przypadkach najczęściej stosuje się antybiotykoterapię połączoną z leczeniem przeciwzapalnym. Ponieważ LAD jest bardziej zaawansowaną metodą leczenia, opierającą się na bezinwazyjnym działaniu, zwiększa się komfort pacjenta i końcową skuteczność terapii. 

 

Leczenie periodontologiczne

W pierwszym etapie zaleca się klasyczne metody postępowania: usunięcie płytki nazębnej i kamienia (skaling i root planning). Antybakteryjna terapia fotodynamiczna może wzmocnić efekty mechanicznego oczyszczania powierzchni zębów poprzez dezynfekcję, niszcząc bakterie będące źródłem infekcji. Mechaniczne usunięcie martwiczych tkanek w połączeniu z biochemicznym znieczuleniem biofilmu w terapii LAD, pozwala uzyskać długotrwałe efekty leczenia antybakteryjnego. LAD eliminuje bakterie patogenne, czego efektem klinicznym jest spłycenie kieszonek przyzębnych i zmniejszenie wskaźnika krwawienia (BOP). 

 

Leczenie endodontyczne

Jednym z najważniejszych etapów leczenia kanałowego jest dezynfekcja opracowanego kanału korzeniowego. Metoda tradycyjna opiera się na płukaniu kanałów EDTA, podchlorynem sodu lub chlorheksydyną. Dezynfekcja kanałów korzeniowych z zastosowaniem LAD jako terapii wspomagającej metodę tradycyjną, znacząco zwiększa odsetek powodzeń leczenia kanałowego dzięki eradykacji patogenów z systemów kanałów korzeniowych. 

 

Periimplantitis

Każdego roku na świecie wszczepia się od 12 do 15 milionów implantów. Efekt leczenia implantologicznego zależy od rozwoju stanu zapalnego wokół implantu. W momencie gdy tkanki otaczające implant zostaną narażone na kontakt ze środowiskiem jamy ustnej, bakterie moga łatwo kolonizować i namnażać się wokół implantu, już od momentu śruby gojącej. Periimplantitis rozwija się znacznie szybciej niż periodontitis. Pacjencji z zaawansowanym lub ostrym stanem zapalnym przyzębia mogą mieć częstsze problemy z utrzymaniem implantów. Dlatego zaleca się kompleksową terapię farmakologiczną pomimo prawdopodobieństwa wystąpienia efektów ubocznych. LAD gwarantuje znaczącą redukcję ilości bakterii w nieinwazyjny sposób. Co więcej pozwala uzyskać wysoki stopień dezynfekcji jamy ustnej, zapobiegając reinfekcjom, a przez to hamując postęp choroby i poprawiając rokowanie. 

 

Leczenie próchnicy zębów

LAD szczególnie przydaje się do odkażania głębokich ubytków próchnicowych. Jako jedyna metoda umożliwia całkowitą eliminację bakterii z żywych zębów. Ponieważ jest to terapia minimalnie inwazyjna nie wpływa na żywotność i estetykę odbudowanych zębów.

GAZ ROZWESELAJĄCY

Podanie sedacji wziewnej (gazu rozweselającego) w naszym gabinecie pozwala pacjentowi odprężyć się, uniknąć stresu i strachu przed zabiegiem, zmniejszyć ból, a nawet odciąć się od rzeczywistości.

Dzięki podaniu gazu jesteśmy także mniej wrażliwi na ból. Zminimalizowane zostają także stany lękowe towarzyszące leczeniu. Wielu przypadkach sedacji wziewnej towarzyszy tzw. niepamięć wsteczna – całkowicie zapominamy cały zabieg. Ważne dla powodzenia zabiegu jest także efekt odcięcia – będąc pod wpływem gazu nie reagujemy na zapachy, dźwięki, dotyk.

 

Sytuacje kliniczne, w których zastosowanie sedacji przynosi najlepsze rezultaty:

 • Silny lęk przed jakimkolwiek leczeniem
 • Silny lęk przed ukłuciem zarówno u dzieci jak i u dorosłych
 • Silny odruch wymiotny
 • Nadpobudliwość nerwowa
 • Długie, monotonne lub szczególnie nieprzyjemne zabiegi chirurgiczne, protetyczne, wyciski szczęki u osób z silnym odruchem wymiotnym
 • Usuwanie złogów nazębnych
 • Otwieranie zęba ze zgorzelinowym rozpadem miazgi
 • Opracowywanie próchnicy początkowej

 

Stany chorobowe, w których wskazane jest użycie sedacji wziewnej jako metody z wyboru:

 • Astma – N2O nie powoduje podrażnienia układu oddechowego. Zmniejszenie stresu wpływa na obniżenie ryzyka ataku. W mieszance oddechowej podawanej pacjentowi znajduje się ok. 60% tlenu. Poprawia to sprawność oddychania i samopoczucie pacjenta.
 • Padaczka – zmniejszenie stresu wpływa na zmniejszenie ryzyka ataku.
 • Choroby serca – brak wyraźnego wpływu N2O na układ sercowo-naczyniowy. Pacjent otrzymuje zwiększone stężenie tlenu (ok. 60%). Wskazania pulsoksymetru pokazują wtedy ok. 100%. Więcej tlenu dociera do naczyń wieńcowych. Ponadto nie zwiększa się zapotrzebowanie na tlen z powodu braku stresu.
 • Nadciśnienie krwi – Brak wpływu N2O na układ naczyniowy. Zmniejszenie lęku i stresu zabezpiecza przed nieoczekiwanym wzrostem ciśnienia krwi w czasie zabiegu
 • Hemofilia – dzięki użyciu N2O można w pewnych przypadkach uniknąć konieczności wykonywania ukłucia igłą

ASSISTINA

To najlepsze urządzenie do konserwacji i odkażenia końcówek stomatologicznych.

SURTRON 50D

To wysokiej jakości urządzenie elektrochirurgiczne przeznaczone do małych zabiegów chirurgicznych.

LAMPA BEYOND

System BEYOND™ to nowoczesna metoda wybielania zębów z wykorzystaniem lampy BEYOND™ i żelu wybielającego.

 

SLEEPER ONE

Bezbolesny, bezpieczny system znieczuleń komputerowych.

LAMPY POLIMERYZACYJNE

Do utwardzenia wypełnień używamy najnowocześniejszych lamp polimeryzacyjnych pozwalających skrócić czas pracy nawet do kilku sekund.

3SHAPE TRIOS 3

Skanowanie nigdy nie było tak proste dzięki skanerowi wewnątrzustnemu 3Shape TRIOS 3, który łączy nagradzaną bezprzewodową technologię skanowania TRIOS,
z narzędziami do komunikacji z pacjentem wyższego poziomu oraz szeroką gamą własnych możliwości produkcyjnych.
Podaruj swoim klientom komfort skracając czas spędzany na fotelu, ekscytując pacjentów modelami 3D i oferując im nowe możliwości leczenia.

SKANER WEWNĄTRZUSTNY TRIOS POD

Kompaktowy skaner wewnątrzustny serii TRIOS do pobierania cyfrowych wycisków. Urządzenie przeznaczone jest do cyfrowej rejestracji pola protetycznego w ustach pacjenta w postaci obrazu 3D. Skaner dostępny jest w różnych konfiguracjach: Cart, POD oraz Move. Konfiguracja POD pozwala w łatwy sposób udostępnić pacjentom cyfrowe skany, obrazy i plan leczenia.

TRIOS POD zapewnia elastyczność pracy dentysty w wielu lokalizacjach lub w klinikach o ograniczonej przestrzeni. TRIOS POD oferuje wyjątkową mobilność, niewielki rozmiar i może łączyć się z wieloma laptopami i komputerami za pomocą portu USB. Urządzenie wykorzystuje najnowsze technologie skanowania. Skaner pracuje ze stałą, bardzo dużą dokładnością, a obraz pracy pokazywany jest na ekranie w naturalnych kolorach w czasie rzeczywistym. Nie wymaga stosowania proszków i pudrów.

WYBRANE FUNKCJONALNOŚCI SKANERA I OPROGRAMOWANIA:

Monitorowanie pacjenta 3Shape TRIOS: umożliwia dentystom porównywanie skanów pacjentów między wizytami w celu monitorowania zmian ich leczenia oraz identyfikowania skutecznego plany opieki. Informacje można udostępniać pacjentom.
TRIOS Smile Design. Skanowanie w kolorach rzeczywistych.
TRIOS Treatment Simulator. Możliwość porównywania stanu obecnego uzębienia z oczekiwanymi wynikami leczenia.
TRIOS Patient Specific Motion. Automatyczna rejestracja dynamicznej artykulacji.
Umożliwia skanowanie za pomocą TRIOS przy użyciu wybranych laptopów, a przy tym mobilność i elastyczność dentystom pracującym w wielu lokalizacjach lub klinikom o ograniczonej przestrzeni.